VILLA ERIKA

VILLA ERIKA

Názov projektu:                                 Villa Erika

Klient:                                                  súkromna osoba

Miesto projektu:                                Nová Baňa, Slovensko

Dátum pre projekt:                            2019 – 2020

Dátum realizácie:                               2020 – 2021

Autor:                                                 Ing. arch. Michal Pasiar, PhD., Acrea, 2019

Príroda je najviac.. Dom je jej nemým pozorovateľom.. nechce vyrušovať, chce byť jej súčasťou.

Vila je osadená na ideálnom pozemku pod lesom s nádherným výhľadom do doliny a celého hodnotného prírodnej oblasti na periférií ubránenej štruktúry mesta Nová Baňa.

Poloha osadenia hmoty na pozemku vychádza z funkčno-prevádzkových vzťahov, z orientačných a výhľadových súvislostí. Zo severovýchodnej strany je objekt umiestnený blízko hrany hranice pozemku. Na juhozápadnej strane pozemku je ponechaný priestor pre vytvorenie záhrady s priamym napojením na átrium privátneho charakteru.

Horizontálna hmota necháva vyniknúť vertikalitu prírodného prostredia okolitého lesného porastu, kopcov a dolín.

Materiálová kombinácia a prírodného kameňa a presklených plôch orientovaných na juh do dominantného výhľadu a tvarovanie hmoty predurčuje psychologické prepojenie objektu s prírodou, čo je determinujúcou myšlienkou filozofie návrhu.

Slovensko