Vila Larisch

Vila Larisch

Na pozemku, ktorý je súčasťou zámockého parku je navrhnutá stavba, ktorej architektonické riešenie ako aj fasáda a terénne úpravy vychádzajú z požiadaviek investora.

Česká republika

Stavba je navrhnutá ako ubytovacie a rekreačné zariadenie. Hlavné priečelie ako aj hlavný vstup je orientovaný do parku. Hlavný vstup je prístupný z terénu bezbariérovo a je situovaný na juhozápadnej fasáde. V objekte sa nachádza na dvoch nadzemných a jednom podzemnom podlaží spolu 23 izieb. V 1.PP. sa nachádzajú technické miestnosti a sklady. Zo severovýchodu je stavba napojená na existujúcu účelovú komunikáciu.