Spa suits

Spa suits

Návrh riešenia prevádzky spa suites je riešený formou jednopodlažnej vstavby na úrovni existujúcej terasy átria. Vstavba nie je riešená na celej ploche átria vzhľadom k zachovaniu presvetlenia existujúcich miestností na úrovni 3np orientovaných do átria. Dispozícia novej prevádzky SPA SUITES je rozvrhnutá po dvoch SUITES do troch celkov každý s vlastným vstupom z existujúcej haly existujúcej prevádzky SPA hotela.

Česká republika

Časť priestorov novej prevádzky zasahuje aj do pôvodného priestoru vyšetrovne v existujúcej časti hotela. Návrh rieši aj úpravu priľahlých plôch a miestností. Upravené sú ordinácie, ku ktorým je v návrhu vytvorený priestor pre zdravotnú sestru a upravený priestor čakárne Miestnosť sestry je presvetlená sekundárne cez presklenú priečku ordinácie, t.j. nepočíta sa tu s trvalým pracovným miestom pre celú pracovnú dobu. Plochy pri vstupoch do suites budú dizajnovo upravené s dôrazom na zachovanie funkčnosti existujúcej haly SPA. Jednopodlažnou vstavbou je vytvorená nová plocha terasy átria na úrovni 4.np prístupná dverami z priestoru existujúcej telocvične nad recepciou SPA.

Uvedená plocha bude upravená zazelenením a využívaná bude len sporadicky na obsluhu technických zariadení a údržbou, t.j. bude obdobného charakteru ako existujúca plocha átria, ibaže o podlažie vyššie. Presvetlenie miestností SPA Suites je plánované strešnými svetlíkmi a svetlovodmi. Dispozícia novej prevádzky SPA SUITES vychádza z požiadaviek investora a nadväzuje na súčasné priestory SPA hotela. Z existujúcej haly SPA budú prístupné tri predsiene, v ktorých v každej budú umiestnené vstupy do dvoch