SENIOR CENTRUM

SENIOR CENTRUM

Centrum seniorov Kováčová sa nachádza v bezpostrednom centre mesta. V tesnej nádveznosti na už existujúci rehabilitačný komplex. Svojou polohou dopĺňa zdravotno – sociálnu vybavenosť mesta. Hmotove stvárnenie komplexu reaguje na jeho samotné funkčné zameranie.

Slovensko