RODINNÝ DOM .01

RODINNÝ DOM .01

Hmotové stvárnenie domu reaguje na prísne svetlotechnické požiadavky investora. Celkový návrh v sebe zahŕňa silnú indivdualitu klienta, pod ktorého taktovkou sa zrodil tento návrh a odrazil sa do finálneho stvárnenia hmoty.

Slovensko