POLYFUNKČNÝ OBJEKT

POLYFUNKČNÝ OBJEKT

Ide presnejšie o 4 podlažnú nadstavbu postavenú na samonosnej oceľovej konštrukcii. Na prízemí sa nachádza pôvodná funkcia a to relax priestor kolkárne o poschodie vyžšie sú rozľahlé priestory jazykovej školy a na posledných dvoch podlažiach sa nachádzajú apartmány s terasou. Všetky tieto nadstavované priestory sú navzájom prepojené samostatnou novonavrhovanou vertikálnou komunikáciou.

Slovensko