VILA V ČR

VILA V ČR

Klient:                                       Súkromný investor

Typ:                                           Vila

Rok:                                           Projekt: 2017 – 2021

Lokalita:                                    Zlín,ČR

Stupeň PD:                               PSP, PRS, AD a BIM manažment

Autori:                                       Ing. Radovan Valenta, CUBE DESIGN s.r.o.

Základné údaje:                       Plocha pozemku: 2 182,10 m2

                                                   Zastavaná plocha: 38 753 m2

Česká republika

Cieľom riešenia je vybudovať tvarovo zaujímavý objekt – vilu, ktorá doplňuje priestorové usporiadanie prírodného lesoparku. V areály lesoparku sa nachádza aj doplnková architektúra (altánky, lavičky a pod.).

Terén okolo vily je svažitý. Svah je upravený do terás, v ktorých je umiestnená vinná pivnica a v lesoparku sú navrhnuté menšie objekty určené pre relax. Vila je nvrhnutá ako samostatný objekt v severozápadnej časti pozemku, ktorá je zároveň najvyššou časťou pozemku.

Hmota vily je preto z morgologického pohľadu dominantou v rámci pozemku. Hmotovo priestorová kompozícia vychádza z myšlienky moderného, funkčného a minimalistického konceptu, ktorý vhodne vhodne dotvára prírodný priestor pozemku. Zároveň, svojimi čistými tvarmi a formou vymedzuje samu seba.

Vila je kompozične vsadená do svahovitého terénu. Výtvarným akcentom celej kompozície je vykonzolovanie časti hmoty nad prírodný potok.

Fasáda vily je riešená predovšetkým prírodnými materiálmi ako; prírodný kameň – bledý travertín a mramor v kombinácii s hrubím kamenným obkladom. Zasklenie fasády je bezrámové