LODENICA OSTRAVA

LODENICA OSTRAVA

Projekt popisuje možnosti využitia územia mesta Ostravy a splavnenie rieky Ostravica. Ponúka v niekoľkých cykloch nové služby a príležitosti pre región Moravskosliezskeho kraja, od rozvoja voľnočasových aktivít, relaxačného a športovo zábavného areálu, ďalej vytvorenie nových pracovných príležitostí a v konečnej fáze aj príležitosť pre rozvoj obchodu a priemyslu. Projekt realizácie výstavby novej relaxačnej zóny so zázemím v podobe inštalácie lodných plavidiel na rieke Ostravica v tristotisícovom centre regiónu – meste Ostrave – vychádza zo zámeru splavnenie DOL / Dunaj – Odra – Labe / a kladie si za cieľ upozorniť na vhodnosť a možnosti, ktoré by ďalší rozvoj a prípadná realizácia historického konceptu splavnenia priniesla. Tento pilotný projekt voľno časových a športových aktivít so zázemím v podobe lodných plavidiel by sa mal stať ikonou regiónu a prirodzeným miestom pre stretávanie, odpočinok, športové vyžitie a relaxáciu Moravskosliezskeho kraja a prezentácií služieb a celkového rozvoja regiónu, ktorý by prinieslo pokračovanie v projekte DOL.

Česká republika