GREEN PARK

GREEN PARK

Klient:                                       GRAFOBAL DEVELOPMENT

Typ:                                           Polyfunkčný objekt

Rok:                                           Projekt: 2019/2020

Lokalita:                                    Bratislava

Stupeň PD:                               Projekt pre stavebné povolenie

Generálny architekt:               ACREA s.r.o.

 Autori:                                       Ing.arch. Karol Kállay, Ing.arch. Karol Kállay ml.

                                                    Ing.arch. Branislav Bolčo, Ing. Radovan Valenta

Základné údaje:                       Hrubá podlahová plocha: 78 236,5 m2 (nadz. podl.)

                                                                                                 39 889,9 m2 (podz. podl.)

                                                   Zastavaná plocha: 6 870,6 m2

Slovensko

Výstavba areálu Green park je plánovaná na pozemku pôvodného futbalového štadióna Artmedia Petržalka. Poloha pozemku je ohraničená z východnej strany estakádou, ktorá je súčasťou výstavby  systému MHD, na báze električkovej trate.

Ako územie nachádzajúce sa v tesnej blízkosti celomestského centra je nutné situovať funkcie občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského vybavenia, doplneného funkciou bývania a športu s plnohodnotným parkovacím zázemím.

Hmotovo priestorové riešenie je usporiadané tak, aby bol obraz krajiny vhodne zakomponovaný a so snahou o revitalizáciu plôch zelene atraktívneho územia Sadu J. Kráľa.

 

Administratívna budova je 10 podlažný objekt o rozmeroch 97,3 x 53,8 m v modulovej osnove 8 x 7,5m a dvomi podzemnými podlažiami garáží. Je situovaná v severovýchodnej časti komplexu v priamej nadväznosti na Jantárovú cestu.

Polyfunkčný objekt je 30 podlažný objekt o rozmeroch 30,5 x 30,5m v modulovej osnove 7,5 x 7,5m, s dvomi podzemnými podlažiami obdĺžnikového tvaru. Je situovaný v juhovýchodnej časti komplexu v priamej nadväznosti na Jantárovú a Viedenskú cestu.