Cykloklub

Cykloklub

Koncepcia riešenia spočíva v reorganizácii riešeného územia na základe možného využitia existujúcich plôch a stavieb pre súčasné potreby klubu a vytvoreniu nových funkčných celkov pre zatraktívnenie areálu pre športovú verejnosť s dôrazom na cykloturistiku.

Je navrhnuté presunutie časti použiteľných prefabrikovaných garáží zo severovýchodného a severozápadného krídla na vonkajšiu stranu dvojpodlažného objektu s ubytovaním tak aby presunuté garáže/sklady boli prístupné spevnenými plochami pred týmto objektom. Prestavbou existujúcich spevnených plôch vo vnútro dvore pred stavbou s ubytovaním sa vytvoria parkovacie miesta pre potreby členov klubu. Prestavba ubytovacích kapacít na 2.np a prestavba skladov na 1.np. je plánovaná v druhej etape projektu.

Slovensko

Stavba záhradného domu je určená na odstránenie. Stavba s klubovňou bude prestavaná na reštauráciu s vnútornou odbytovou plochou, terasou na 2.np a kuchyňou na 1.np kde je navrhnuté aj ostatné zázemie a sklady pre reštauráciu. Časť skladov na 1.np bude naďalej určená pre potreby klubu a prístupná z parkoviska klubu. Vjazd a parkovisko pre reštauráciu je navrhnuté na juhozápadnej strane areálu medzi objektom s reštauráciou a hranicou areálu. Vedľa vjazdu je navrhnutý vstup do