Aquapark Vladimir

Aquapark Vladimir

Aquapark sa nachádza v ruskom meste Vladimír vzdialeného 55km od Moskvy. Objekt samotnej bazénovej haly je prístavba k existujúceho opusteného objektu, ktorá sa využije v projekte ako zázemie, wellness a prislúchajúce obslužné priestory. Areál aquaparku je v priamej nádveznosti na rekreačno- športový areál ku ktorému prislúchajú hracie plochy, otvorený štadión a lyžiarsky vlek. Hlavnou ideou a limitom pri hmotovom stvárnení aquaparku bola morfológia terénu a umiestnenie existujúceho objektu. Dve hmoty vychádzajúce z vrstevníc terénu nenápadne vyčnievajú z pahorkatiny a aj napriek tobogánovej hale netvoria bariéru pri vizuálnom vnímaní siluety mesta z neďalekého štadióna. Pri návrhu bol kladený veľký dôraz na svetlotechniku, keďže pasívne solárne zisky hrajú v tejto lokalite a pri stavbe takéhoto typu významnú úlohu.

Rusko