AQUAPARK.BANKA

AQUAPARK.BANKA

Pri pohľade na bohatú históriu Piešťan a okolia je veľmi ťažké v krátkosti definovať dejínné determinanty, ktoré ovplyvnili atmosféru priestoru, do ktorého sa relaxačno – hotelový rezort investor rozhodol umiestniť. Pri prírodných danostiach, akými sú morfológia územia, nádherný výhľad na okolie, prítomnosť liečivých kúpeľov nás oslovila skutočnosť, že práve v blízkosti tohto miesta sa v roku 1801 ubytoval L. van Beethoven, čo by nebolo samo o sebe až tak silné, keby práve tu nezložil svetoznámu Sonátu mesačného svitu. Práve tadiaľto dochádzal z Bakchus vily, kde bol ubytovaný, na kúpeľný ostrov, možno aj toto prostredie bolo jedným z inšpirujúcich faktorov k vzniku tohto prekrásneho diela. Táto skutočnosť nás vedie k myšlienke zachovať, zveľadiť Beethovenovu alej a zakomponovať ju, ako oddychovú promenádu okolo nových relaxačných kúpeľov, ktorých pomenovanie si od majstra prepožičiavame – preto názov: Mesačné kúpele, alebo Moonlight SPA resort.

Slovensko