Podpora kreatívnych procesov v spoločnosti Acrea s.r.o. 

Podpora kreatívnych procesov v spoločnosti Acrea s.r.o. 

V súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasujeme “Výzvu na predloženie cenovej ponuky” na zákazku s nízkou hodnotou. Názov zákazky: Podpora kreatívnych procesov v spoločnosti Acrea s.r.o. Lehota na predloženie ponúk: 21.12.2018 do 12:00 hod. na emailovú adresu: tothova@octigon.sk a takacova@octigon.sk Výzva […]

V súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasujeme “Výzvu na predloženie cenovej ponuky” na zákazku s nízkou hodnotou.

Názov zákazky: Podpora kreatívnych procesov v spoločnosti Acrea s.r.o.

Lehota na predloženie ponúk: 21.12.2018 do 12:00 hod. na emailovú adresu: tothova@octigon.sk a takacova@octigon.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky_Acrea

Priloha č. 1_LC1_cenova ponuka_vypoctova technika

Priloha č. 1_LC2_cenova ponuka_projektovaci softver

Priloha č. 2_LC1_technicka specifikacia

Priloha č. 2_LC2_technicka specifikacia

 

Záznam z prieskumu trhu:

zaznam z prieskumu trhu_ACREA