Vždy sme chceli byť najlepší, preto sme hľadali spôsob, ako proces plánovania a výstavby urobiť čo najefektívnejším.

Riešenie sme našli v technológii projektovania budov BIM. Stali sme sa jej priekopníkmi na Slovensku a vďaka založeniu BIM Asociácie pomohli nastaviť prvé štandardy.

O nás

DIGITALIZÁCIA BUDOV

Používame najmodernejšiu technológiu BIM pre vypracovanie projektovej dokumentácie.
BIM (Building Information Modeling) sa všeobecne používa pre označenie digitálneho modelu budovy, ktorý umožňuje výmenu informácii v rámci procesu budovy od návrhu projektu, výstavby až po správu budovy v rámci jej celého životného cyklu FM (Facility Management).
Tento proces BIM je založený na inteligentnom modelovaní budovy. Hlavným prínosom BIM technológie je šetrenie investičných, prevádzkových nákladov a času v čase výstavbe a pri správe budov (FM).
Technológia BIM umožňuje nový spôsob práce projektovania s využitím inteligentných parametrických prvkov 3D modelu – rýchlo, ekonomicky a presne sa modeluje s ohľadom na zmeny vyvolané pri projektovaní budovy.

Zobraziť viac

Novinky

Napísali o nás:

V poslednom čísle časopisu ASB (cz) vyšiel článok o našom projekte v exotickom prostredí Karibiku. 

Zobraziť viac

Rodinný dom na Kolibe

Dom pre náročného klienta s nádherným výhľadom na Bratislavu.

Zobraziť viac

Podpora kreatívnych procesov v spoločnosti Acrea s.r.o. 

V súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasujeme “Výzvu na predloženie cenovej ponuky” na zákazku s nízkou hodnotou. Názov zákazky: Podpora kreatívnych procesov v spoločnosti Acrea s.r.o. Lehota na predloženie ponúk: 21.12.2018 do 12:00 hod. na emailovú adresu: tothova@octigon.sk a takacova@octigon.sk Výzva […]

Zobraziť viac