Na pozemku, ktorý je súčasťou zámockého parku je navrhnutá stavba, ktorej architektonické riešenie ako aj fasáda a terénne úpravy vychádzajú z požiadaviek investora.
Stavba je navrhnutá ako ubytovacie a rekreačné zariadenie. Hlavné priečelie ako aj hlavný vstup je orientovaný do parku. Hlavný vstup je prístupný z terénu bezbariérovo a je situovaný na juhozápadnej fasáde. V objekte sa nachádza na dvoch nadzemných a jednom podzemnom podlaží spolu 23 izieb. V 1.PP. sa nachádzajú technické miestnosti a sklady. Zo severovýchodu je stavba napojená na existujúcu účelovú komunikáciu.

Zastavaná plocha 361 m2

Úžitková plocha 872 m2

(11/2014 – 11/2015) 

 

 

Zdroj foto:

Acrea s.r.o.

www.zamecek-petrovice.cz