Hmota a základné geometrické údaje vyplývajúce z charakteru uličnej zástavby na Záborského ulici sú v čelnej fasáde zachované – uličná čiara, najmä výška rímsy a výška hrebeňa. „Pôvodná“  výtvarná hmotová štruktúra pôvodného objektu RD je akoby preťatá hranatou hmotou, ktorá objekt prepichuje a vyúsťuje konzolovito cez zadnú – záhradnú, juhozápadnú fasádu. Členenie tejto reaguje na precedens oboch susedných objektov, ktoré už prešli rekonštrukciou resp. 5m dlhou dostavbou hmoty smerom do záhrady. Nami navrhovaná hmotovo – priestorová skladba predstavuje šachovnicové usporiadania pravouhlých hmôt naprieč pôvodnou priestorovou substanciou. Materiálové riešenie fasád a strešnej roviny bude rovnaké. Pôjde o prevetrávanú fasádu na báze plechu, resp. umelého kameňa v kombinácií s omietkou.