Na prvý pohľad typicky sa rodiaca priemyselná zóna v juhovýchodnej časti Malaciek spätá s geniom loci úzko naviazanom na prírodný fenomén borovicových porastov, typických pre záhorie. no nová zóna má ambíciu stať sa aj obchodnou, o čom svedčia prvé „lastovičky“ v podobe nových objektov na dôkladne predurčených parcelách, vymedzených dopravnou sieťou. Požiadavky investora spolu s poznaním danej skutočnosti vyústili do návrhu domu, ktorého hlavná fasáda, ako aj vjazd na pozemok sú orientované na východ. je to smer, kde sa predpokladá najväčší urbánny rozvoj zóny v najbližšej budúcnosti. vzhľadom na logické nároky na statickú dopravu sme sa rozhodli dom „postaviť“ v návrhu na stĺpy, takže parkovanie je navrhnuté takmer na 100% parcely.